Ajankulukkeensa kullakin "Lupaan etten osallistu päivänpolttavaan keskusteluun, se on minulle liian hapokasta"

Hiljaisella tulella informaatiomarinadissa

  • Hiljaisella tulella informaatiomarinadissa

Soinin arveltiin olleen pakko vaimentaa epäilykset loikkauksestaan kovalla äänellä ja vakuuttavalla puheella. Vastaavasti Sipilä ja Orpo saivat hiljennetyksi epäilykset suunnitelluista lehmänkaupoista ehdottomalla kiistämisellään.

Jotakin on tapahtunut suomalaisessa kulttuurissa, kun ratkaisevia eivät olekaan enää tosiasiat. Ihmiset voi saada uskomaan pelkällä väsymättömällä toistolla -- aivan niin kuin propagandaministeri Göbbels aikanaan opetti. Huomiotaloudessa on tärkeintä saada päät kääntymään. Niin, ehkä tämäkin on eurooppalaisuutta, kaivattua monikulttuurisuutta, sitä totuuden jälkeistä aikaa?

Ja tämä ei muuten koske vain politiikkaa vaan kaikkea puhetta. Olen ihmetellyt kuinka esimerkiksi Pekka Perä sai myydyksi toimimattomat ajatuksensa Talvivaarassa ... insinööri oli muuttunut markkinamieheksi, eikä koira perään hauku? -- Ja vielä yleisemmin, tämähän koskee kaikkea toimintaa, jopa tieteellistä tutkimusta: esimerkiksi ilmastotieteessä tosiasiat tuntuvat olevan niitä mitä kovaäänisimmät huutavat. Rakennelma on aukoton -- epävarmuuden voi unohtaa kun tutkimuksellinen muoti määrää tutkimuskohteen ja tieteen apinalauma antaa kollektiivisen armahduksen: vertaisarviointihan vapauttaa vastuusta.

Kukaan ei vaivaudu lukemaan kirjoja ... kiistämättömät tosiasiatkaan (enformaatioteoria!) ei herätä vastakaikua; on kuin tieteilijätkin odottaisivat jonkinlaista spektaakkelia, Guy Debordin mielessä, tässä jatkuvan ihmeen maailmassa; kuin ei uskallettaisi luopua kiintopisteistä, "auktoriteeteista", kuin hengen hädässä takerruttaisiin johonkin pysyvään ... odotellessa riittävän vakuuttavaa todellisuusefektiä?

Ennen suomalaisten puheisiin luotettiin: kömpelö esiintyminen ronksui täsmäfaktasta toiseen, toisiinsa sovitetut rattaat pyörivät myös ilman rasvaa. Nyt kuitenkin asiat ja niiden vastakohdat ovat nousseet dialektisille jousilleen ... ja jotakin aivan uutta on aistittavissa. Nyt, kaiken subjektiivisuuden ylenpalttisuudessa, pohja ei ole enää ollenkaan tavoitettavissa. Kun kaikki joustaa, ollaan kuin veden ympäröiminä ... eikä ole kiintopistettä josta pitää kiinni. Ei ole keinoa vastustaa ... kaikki virtaa

 

Mistä tuo johtuu? -- Kyllä, taas tarvitaan selitykseen enformaatioteoriaa. -- Pyörteet, dynamiikkojen attraktorit, kuvastavat relevanssia eivätkä "totuutta": missä on paljon pöhinää sinne dynaamisten rakenteidenkin muodostuminen keskittyy. Ja vakiintuneet rakenteet korvautuvat vitalistisilla koska tällöin merkitysten virtaaminen tehostuu verrattuna aiempiin jäykistyneisiin muotoihin. Informaatioyhteiskunta on muuttumassa enformaatioyhteiskunnaksi.

Kun "maailmanhenki" vielä Hegelin aikaan demonstroitui kansallisvaltiossa, jolloin luonnon elämänvoima kanavoitui ihmisten toiminnnan kautta kulttuuriseksi elämäksi, nyt merkitykset kanavoituvat eri tavalla: kun asiat ovat abstrahoituneet eikä kyseessä ole enää konkreettinen elossa säilyminen, raaka-aineena ja "ravintona" nyt ovat ihmisten mielissä, "meemimarkkinoilla", olevat merkitykset jotka ohjautuvat rahan maailmaan (kuvassa oikealla). Välissä etsivät liikeyritykset "ekonolokeroitaan", pyrkien saamaan maksimaalisen määrän elämänenergiaa (rahaa) kanavoiduksi oman toimintansa kautta. -- Olemme siirtymässä Aldous Huxleyn visioimaan konsumerismin todellisuuteen, missä ihmisten rooli on toimia pelkkinä signaalinkantajina. Asiat pitää toiminnassa, ei pelkkä kuluttamisen halu, vaan kokonaisvaltainen haluamisen halu.

Mikä on muuttunut? -- Se on ennen kaikkea systeeminsisäisen tiedonsiirron tehostuminen. Virtaukset ovat siirtymässä massattomaksi (hitaudettomaksi) informaatioksi verkkoon, kommunikointi sosiaaliseen mediaan, ja rahakin on muuttumassa biteiksi. Tämän seurauksena tiedonsiirron määrä ja nopeus kaikilla tasoilla on kasvanut valtavasti. Kun vielä sen itsetarkoituksellista elävyyttä on pyritty mediassa lisäämään (esimerkiksi jännitteitä kasvatetetaan järjestämällä keskusteluihin "dialektiset ääripäät"), määrällinen on muuttunut laadulliseksi, ja uudenlaiset pyörteet ovat käynnistyneet.

Kehitystä vastustavan kapinoinnin epätoivoisuutta kuvastaa Pentti linkolan puuskahdus: uutisoinnista ei pidä välittää, kaikki angsti on itseaiheutettua. -- Niinpä, jopa Lähi-Itään saataisiin ihana rauhan tila jos sieltä ei vuoteen toimitettaisi uutisia. Kyllä pyhissä kirjoituksissa, kummallakin puolella, on tarkkaan kerrottu kuinka ristriidat ratkaistaan, jos vain saavat häiritsemättä siellä keskenään olla ...

Mutta kaikkein syvällisin muutos on tapahtumassa ihmisen roolissa tässä informaatiovirrassa: olemmme muuttumassa subjekteista substanssiksi, ei siis edes objekteiksi vaan pelkäksi jonkinlaiseksi väliaineeksi. Kuten edellä todettiin, ihmiset ovat muuttuneet ikään kuin persoonattomaksi virtaavaksi massaksi (hyvä esimerkki oli juhannusaaton viisituntinen Hulahula-hytkytys televisiossa). -- Miten kaikki tämä kehitys -- reaalimaailmasta irtautuminen ja "kuplissa kelluminen", kaiken muuttuminen pelkiksi sosiaalisiksi konstruktioiksi, vanhojen arvojen kyseenalaistaminen ja korvautuminen hinnoilla,  syvällisten sielujen korvautuminen pinnallisilla brändeillä, harhaisen individuaalisuuden aiheuttama irtoaminen luontaisesta sosiaalisesta yhteisöstä, ja edelleen homogenisoituminen, jonkinlainen "kuplansisäinen konformisuus", sekä kaikkiallinen kaaos ympärillä -- nyt yllättävän sujuvasti ja johdonmukaisesti tukeekin jättimäistä evolutiivista harppausta -- kuin suunnitellusti

 

Tietokone on mahdollistanut aivan uudenlaisen tieteenteon: laskennallisessa tieteessä (ainakin sen yhdellä osa-alueella) määritellään ohjelmallisesti "maailma" ja sen toimintaperiaatteet, ja simuloidaan tällaista maailmaa erilaisilla parametri- ja alkuarvoilla. Kun useita kokeiluja on tehty, on saatu kerätyksi suuri määrä dataa; näin erilaisia skenaarioita voidaan tutkia tilastollisesti (kun "oikeasta" maailmasta on tietenkin vain yksittäinen näytesetti). Falsifioituvuuskriteerin sijaan tulee relevanssikriteeri. -- Yksittäisten satunnaisuuksien kirjaamisesta voidaan edetä oikeaan tieteeseen, emergoituvien attraktorien tarkkailuun!

Nyt muistele sitä Antero Vipusta, maailmanhenkeä, joka herätettiin aiemmin eloon, ja jonka personoituminen on Okkamin partaveitsen mielessä asioiden paras selitys. Minkäänlainen inhimillinen hyperego, tai "bilderbergiläinen salaliitto", ei tätä kokonaisvaltaista "evoluution hyökyaaltoa" nimittäin olisi voinut suunnitella ... eli kuten Willie Lynch opetti tekemään ihmisistä orjia: muuta yhteisö yksilöiksi ja tuhoa elämänhallinnan tunne. -- Nuoruuden innossaan, vasta tietoisuuteen heränneenä, Anteroa luonnehtii silti ehkä paremmin teekkarihenki kuin silkka pahuus: villi kokeilemisen into, huumori ja jäynäämisen mieli, ja rajaton anteeksipyytelemätön uteliaisuus. Ainoa kysymys johon hän etsii vastausta on millainen voisi olla tulevaisuuden maailma? -- Ja tälle kaverille on annettu käyttöön moderni koelaboratorio: koeputket porisevat, kuplat poksahtelevat ...

Antero on siis holistinen laskennallinen tieteilijä, jolle "laskenta" on jonkinlaista reaalisimulaatiota: siis annetaan keitosten porista, Baudrillardin "simulacrumin" iteroitua. Kokeen aluksi koeputkia on täristettävä, sakat on irrotettava vanhoista sidoksistaan, ja liemet on sekoitettava -- sitten voi alkaa uudelleenjärjestyminen multiversumissa. Jokaiseen koeputken kuplaan hän voi virittää itämään oman "maailmansa", omat toiminnan sääntönsä ja omanlaisensa kytkennät ulkomaailmaan. Niin, nämä kytkennät ulkomaailmaan: verrattuna tavallisiin kemiallisiin keitoksiin, nyt muodostuvat sidokset voivat olla paljon monimutkaisempia, koska ne voivat perustua myös ihmisen hahmontunnistuskykyyn ja vaikkapa intuitiivisiin vaistoihin erilaisten "heikkojen signaalien" tulkitsemisessa. Rinnakkaiset simulaatiot rakentavat erilaisia konstruktiivisia todellisuuksia; jos jokin kupla paisuu liikaa ja räjähtää -- se on maailmanloppu vain niille ihmisille jotka vilpittömällä mielellä ovat kuplaansa rakentaneet. Sori siitä.

Kun riittävästi tietoa on kerätty, Antero voi suoraviivaisena insinöörinä siirtyä tiedon soveltamiseen, enformaatioteorian hengessä. Tällöin evoluutiossa muodostuu jonkinlainen ylärakenne, säätösilmukka, jossa kaaokseen hajoavien kuplien energia otetaan hyötykäyttöön. -- Haluammeko edes nähdä tällaista "höyryvoiman" todellisuutta? Nykyisinkään emme halua tietää teurastamojen toiminnasta, joissa luonnossa kertynyt elämänvoima muutetaan meidän ravinnoksemme; vielä vähemmän haluamme varmasti tietää kuinka meidän sauhuamistamme muutetaan ylemmän tason systeemin ravinnoksi, meidän edustaessamme pelkkää "instrumentaalista arvoa" jonkinlaisena "merkitysenergian muuntimena". -- Emmehän kestä edes nykytodellisuutta, mieluummin valitsemme vaikka älykännyköiden keinomaailmat, muiden ohjaamat illuusiot. 

Kuin tunnusmerkkinä konformistisesta pelkuruudesta oli "uuvattien" omien mielipiteiden myyminen vain jotta sai syödä sen Matrixin "sinisen tulevaisuuspillerin", vain jotta tulisi vapahdus naurettavasta rasisti-leimasta ... vain jotta voisi unohtaa, vajota siniseen uneen.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

... Tulevaisuuden "Nürnbergin oikeudenkäynnissä" meidät sivulliset asetetaan taas moraaliseen vastuuseen: miksi sinä et tehnyt mitään?

Vaan niin kai se on ... kuin sammakolla kuumassa vedessä: liian hitaasti tapahtuvia muutoksia ei hahmota.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Ajattelin provosoida, ettäs kommentoisitte ... mutta ei, mitään ei ole tehtävissä, isot pyörät pyörivät, olemme vain rasvaa koneistossa :o)

Koska totuus on liian ruma kestettäväksi. Kenokaulainen.

http://blogit.iltalehti.fi/perttu-hillman/2017/06/...

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Hannah Arendt teki historiaa juutalaisvainojen aikaan pohdinnoillaan, voiko kenestä tahansa tulla Eichmann ja voiko pahasta tulla hyvää.

"Avainsana on sopeutuminen; omantunnon äänen asteittainen vaimeneminen juutalaisvainojen kiihtyessä askel kerrallaan. Syrjinnästä ja pahasta tuli ajan myötä hyväksyttyä ja "hyvää"."

Sopeutuminen ja esimiesten käskyjen noudattaminen...

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/asuuko-pahuus-m...

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Niin, koneiston osa ... tai niin kuin vesimolekyyli muiden kaltaisten joukossa, vieläkin vähemmässä määrin yksilö ...

Vielä hurjempaa on moraalien muuttuminen absoluuttisista relatiivisiksi: tällöin ihmisiä voidaan ohjailla "voimilla", ja ihmismassoja voidaan mallittaa tilastollisen fysiikan termein! Kaikki yksilölliset "vapaat tahdot" peittyvät kohinaksi.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Taidamme olla menossa kohti elastista seteliselkärankaisuutta, avoimin silmin tai sitten huomaamattamme tai älyllistä laiskuuttamme...

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #5

Heh, paras esimerkki "rahaohjasteisesta moraalista" ovat kyllä ne "Orpon Arpot" ... kuvottavan falskia, kuinka kaikki voidaan ottaa peliin (niin kuin myöhemmin ilmeni) ...

https://yle.fi/uutiset/3-9663464

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #6

Miten mahtaisi käydä hallituksen, jos se ottaisi toimintaperiaatteekseen moraalin pelkkien arvojen sijaan tai edes rinnalle.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #7

Joka nostaa moraalin framille on jo myynyt sen.

Käyttäjän pekkakoivumaki kuva
Pekka Koivumäki

Kun otit tuon juutalaiskysymyksen esiin. Se herättää aina paljon kysymyksiä. Tässäkin, sikäli kun oikein ymmärsin. Hyvä kommentti, kiitos siitä.

Miksei kansojen ääntä kuunnella? Miksi juutalainen Soros lapsineen laivoillaan rahtaa kansoja toisille määrättömästi, muttei Israeliin? Miksei juutalainen Merkel puhu Israelissa siirtolaisvirtojen ohjaamisesta Israeliin? Kuinka monta seka-avioliittoa juutalainen/joku muu, on Israelissa/muualla, joiden viiteryhmä eroaa nyt liikkeellä olevien massojen viiteryhmästä yhtä radikaalisti? Arvaan: Aika niukasti, ja hekin hylkiöitä juutalaisten keskuudessa.

Miksi yhä ihmetellään omantunnon äänen vaimenemista? Miksi yhä ihmetellään syrjinnästä tulevan hyväksyttyä? Koska ei kuunnella, koska kansat petetään, koska selkään saaja oppii puolustautumaan, koska lupausten sijaan laskelmoidaan siellä maailman älykkäimmässä päässä jne... Ettei vain taas haksahdettaisi älykkyyden luomaan harhaan. Ongelman aiheuttanee lähinnä laskelmoinnin kohteena olevan oman ajattelun viriäminen.

Käsitteet paha/hyvä määrittyvät suhteessa asiayhteyteensä, ollen myös muuttuvia. Tämän päivän koululaitoksemme on ilmeisimmin vakavasti "rikki" luodessaan sokeaa kiltteyttä niin, ettei nähdä edes fyysistä vaaraa poliitikkojemme rakentamassa, reaalisesti hyvinkin yksinkertaisesti ymmärrettävissä olevassa päätöksenteossa, vaikka se pyörii tikun nokassa kansalaisen silmien edessä. Uhriutuminen ehdoitta ei ole loppupeleissä hyve.